- Thành viên thông thường: Đăng kí thành viên để trở thành thành viên chính thức của website YODEE COLLECTION ( hoặc nhấp vào đây ).

- Cách thức trở thành thành viên V.I.P và gia hạn thành viên:

     1. Đối với thành viên thông thường, chỉ cần đăng kí lần đầu tiên, bạn sẽ vĩnh viễn trở thành thành viên của YODEE COLLECTION, Hưởng mọi ưu đãi không định kì, có tư cách tham gia các hoạt động giảm giá, miễn phí vận chuyển....

     2. Mua hàng tại website YODEE COLLECTION, tích lũy với tổng hóa đơn trên 5.000.000 sẽ được tăng cấp thành thành viên BẠC. Cấp bậc có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 của năm tiếp theo. Mỗi năm tích lũy mua hàng với tổng hóa đơn trên 2.500.000 để gia hạn cấp bậc thành viên

     3. Mua hàng tại website YODEE COLLECTION, tích lũy với tổng hóa đơn trên 15.000.000 sẽ được tăng cấp thành thành viên VÀNG. Cấp bậc có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 của năm tiếp theo. Mỗi năm tích lũy mua hàng với tổng hóa đơn trên 8.000.000 để gia hạn cấp bậc thành viên

VD: Thành viên cấp bật thông thường mua hàng tại website của chúng tôi vào ngày 15 tháng 6 năm 2018 với hóa đơn trên 5.000.000, sẽ được tăng cấp bậc trở thành thành viên BẠC ( có hiệu lực sau ngày 8 tháng 7 năm 2018 ). Có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Trong khoảng thời gian này, quý khách tiếp tục mua hàng với hóa đơn tích lũy trên 2.500.000 sẽ tiếp tục được gia hạn cấp bậc thành viên BẠC đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

      4. Hóa đơn tích lũy sẽ được tính khi quý khách nhận được hàng sau hai tuần.

- Với hóa đơn mua hàng bất kì tại website www.yodee.vn đều nhận được điểm thưởng tương đương. Với mỗi 100.000vnđ tương đương 2000 điểm. Điểm thưởng có tỉ lệ 1:1 với tiền VNĐ. Điểm tích lũy lấy mỗi 100.000vnđ làm đơn vị tích lũy. Điểm cộng dồn có thể dùng để giảm giá khi thanh toán. 

VD: Hóa đơn sau thanh toán của đơn hang có giá 150.000vnđ, sẽ nhận được 2000 điểm tích lũy. Điểm sẽ chuyển vào tài khoản cá nhân trên website của quý khách sau 14 ngày kể từ ngày nhận được hàng. 

- Điểm tích lũy không được quy đổi thành tiền mặt.

- Điểm thưởng sẽ được tính sau khi đơn hàng được vận chuyển.

- Cách đổi điểm thưởng: 

     1. 100.000vnđ tương đương 2000 điểm, 2000 điểm tương đương 2000vnđ, đăng nhập thành viên để biết số điểm thưởng bạn đã tích lũy được và sử dụng nó khi thanh toán. 

     2. Điểm thưởng được sử dụng phụ thuộc vào số lượng điểm thưởng thực tế của thành viên ngay lúc đó.

-Thời hạn sử dụng điểm thưởng: Điểm thưởng tích lũy trong cùng một năm sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 của năm tiếp theo.

-Lưu ý: 

1. YODEE COLLECTION có quyền quyết định cuối cùng trong các tranh cãi về ưu đãi giảm giá. 

2. YODEE COLLECTION có quyến sửa đổi các ưu đãi và chi tiết ở trên mà không cần phải thông báo trước  

popup

Số lượng:

Tổng tiền: